Friedhofsbagger


Kompaktbagger

BOKI 2052/2552 (E)
BOKI 2052/2552 (E)
BOKI 2051/2551 RC
BOKI 2051/2551 RC


Mobilbagger

BOKI 2651
BOKI 2651
BOKI 4552
BOKI 4552
BOKI 6552
BOKI 6552


Containerfahrzeug